Het Kielegats Carnaval Museum (KCM) staat voor het bewaren van het Kielegatse carnavaleske erfgoed en zijn tradities. De stichting is opgericht begin 2009, met als doel deze erfschatten van het Bredase carnaval door de jaren heen toegankelijk te maken voor het grote publiek.
Onze collectie bestaat uit prinsenpakken, narrenpakken, documenten, films, foto’s, posters, boeken, medailles, muziek, muziekinstrumenten en verder alles wat bij carnaval hoort. Regelmatig exposeren wij deze collectie of een deel ervan.

KCM exposities

Het KCM is meer dan alleen maar oude spullen. Het wil op de eerste plaats mensen kennis laten nemen van de veelzijdige cultuurhistorie van het Kielegatse carnaval. Het is belangrijk dat de objecten, die we in de loop der jaren hebben verzameld, ook tentoongesteld worden. Dit is in het verleden al een aantal keren gebeurd middels exposities in de bibliotheek De Nieuwe Veste in het centrum en bibliotheek de Schatkamer in de Hoge Vught. Maar ook een grote presentatie van de collectie in de Stadsgalerij en een jeugd gerelateerde activiteit in het museum MOTI.
Het KCM wil echter meer zijn dan een stichting, die alleen maar oude spullen verzamelt! We proberen ‘cultuurbewakers’ te zijn van het Kielegatse carnaval. Op ludieke wijze en met een eigentijds tintje willen we oude traditionele hoogtepunten onder het voetlicht te brengen. We vinden dat tradities de geest van een goed carnaval kenmerken!

Tweede Bredasche zitting

Onder deze benaming organiseerde het KCM op zondag 12 februari 2017 wederom in theatersalon De Avenue, Waterstraat 5 te Breda, een muzikale middag.
De nadruk werd gelegd op carnavalsmuziek uit de jaren 1950/60/70, kortom muziek die heden ten dage nog door velen wordt herkend en meegezongen. Het KCM beschouwt deze muziek dan ook als erfgoed van het Kielegatse carnaval. Dit festijn begint om 14.30 uur. Inloop vanaf 14.00 uur (eerst zijn we natuurlijk naar de Oeledienst in de Grote Kerk geweest om ons geestelijk voor te bereiden). Deze middag stond onder leiding van Jan Learbuch. Op 24 januari 2016 was o.l.v. Joep Peeters de Irste Bredasche Zitting al georganiseerd.

KCM collectiebeheer


Een onderdeel van het KCM is de unieke collectie. Deze bestaat uit diverse prinsenpakken, medailles, boeken, Kontkloppers, muziekinstrumenten, enz. We hebben onze opslag in de bouwloods aan het Hekven in Breda. Een kleine club mensen bij het KCM houdt zich al jaren bezig met het catalogiseren van de collectie. Alle carnavalsattributen krijgen een uniek nummer en worden digitaal opgeslagen. We hebben er inmiddels een paar duizend.
Verder zijn we bezig het Kielegats carnaval van vóór 1936 in kaart te brengen. Een van de oudste artikelen, die we hebben gevonden is uit 1808. Voor 1800 is in Breda ook carnaval gevierd. Attributen die we nog graag aan onze verzameling willen toevoegen zijn oude gipsen medailles, foto’s van voor 1960 en oude krantenartikelen. Kortom veel leuk carnavalswerk.

Heeft u nog oude carnavalsfoto’s, attributen of medailles? Dan kunt u contact opnemen met onze conservator:

Rob Thomassen Telefoon: 06-15 68 82 16.
Mail: conservator