Contacten

Voorzitter: Frans van den Broek
Secretaris/penningmeester: Ruud Voorvaart
Conservator: Rob Thomassen
Conservator/foto-film/pers: Gory Smits
Toehoorder/exposities: Piet Raats

Stichting Kielegats Carnaval Museum (K.C.M.)
Kamer van Koophandel nr. 20167169
Rabo bank. nr. NL72 RABO 0184 8827 96

Mail: conservator@kielegatsmuseum.nl
tel: 06 – 15 68 82 16