Hof der Zotheid

Stichting Kielegats Carnaval Museum (K.C.M.) exposeert hier in de Teruggave een deel van de rijke geschiedenis van het carnaval in het groot Bredase erfgoed.

De Kielegatse Prinsengalerij van: Prins Amadeiro Ricosta di Carnavallo 1936-1939
tot Prins Arie 2020 –

In de vitrines aan de linkse grote wand, ziet u een klein deel van onze collectie met ook aandacht voor CC. ‘t Aogje (Princenhage), SGC ‘t Lestogenblik (Ginneken) en CC Giegeldonk (Haagse Beemden).
Het Kielegats Carnaval Museum vertegenwoordigt immers het carnavalserfgoed van geheel Groot Kielegat.

Het KCM is meer dan alleen maar oude spullen. Het wil op de eerste plaats mensen kennis laten nemen van de veelzijdige cultuurhistorie van het Kielegatse carnaval. Het is belangrijk dat de objecten, die we in de loop der jaren hebben verzameld, ook tentoongesteld worden. Het KCM wil echter meer zijn dan een stichting, die alleen maar oude spullen verzamelt! We proberen ‘cultuurbewakers’ te zijn van het Kielegatse carnaval. Op ludieke wijze en met een eigentijds tintje willen we oude traditionele hoogtepunten onder het voetlicht te brengen. We vinden dat tradities de geest van een goed carnaval kenmerken!

Heeft u of in uw omgeving nog oude foto’s, carnaval relikwieën laat het ons weten. Zodat we deze voor het nageslacht kunnen bewaren. U kunt ze schenken of in bruikleen geven. Ook voor foto’s ingescand met jaartal zijn wij geïnteresseerd. 

Alles kost geld zoals u weet, zo ook het instandhouden van deze collectie.
Donaties zijn van harte welkom.

RABOBANK: NL72 RABO 0184 8827 96

Voor contacten:
Conservator: Rob Thomassen 06-15 68 82 16  of  conservator@kielegatsmuseum.nl