Z.K.H.Prins Amadeiro Ricosto di Carnavallo

Frans Smits

Titels:
geen

1936 motto:
geen

 • Pages: Prinses Mej. Marie-Renéé de Vlam

Bijzonderheden:

 • Het stadsbestuur besloot in al hun wijsheid carnaval weer toe te staan.
 • Oprichting: januari 1936 ” CV de Biemeewes ”
  november1936 ” Bredaase Carnavalsoptocht Vereniging ” ( BCV ).
 • Aankomst op 22 februari 1936 Z.K.H. prins Amadeiro Ricosto di Carnavallo ( Frans Smits ).  Op het station van zijn Abdera (Breda). Er is op het station weinig animo voor de prins en sommige  mensen zijn zelfs een beetje vijandig. De prins gaat snel op weg naar het bal van
  Bonus Eventus  ( goede afloop ) waar veel mensen verkleed aanwezig zijn om wel carnaval te vieren.
 • Breda is voor vier dagen omgedoopt in Abdera. Z.K.H. Prins Ricosto di Carnavallo heeft zijn troon opgeslagen op alle plaatsen waar daar ook maar gelegenheid voor is en zijn volgelingen
  – de Abderieten – bedrijven zich om in alle toonaarden zijne Koninklijke Hoogheid’s lof te bezingen.
 • Op de vraag wanneer carnaval weer gevierd zou worden, antwoordden Bredanaars in het begin van de vorige eeuw: Meej Sinte Juttemis tegelijk meej de n’ond van dokter Bijen. Dus toen de stadbestuurders in 1936 in al hun wijsheid carnaval weer toestonden en de BCV werd opgericht, werd St Juttemis meteen tot schutsheilige van de Bredase Vastenavond verheven. Sindsdien geldt de St Juttemis als hoogste BCV onderscheiding. De St.Juttemis is de schutspatroon van het onbereikbare en nooit verwerfbare, de heilige van ooit. (St. Juttemis is schutspatroon van de feestbroeders).
  Het beeld werd in 2003 geschonken door de gemeente Breda ter gelegenheid van het 66 jaar bestaan. van de BCV. Het staat op de hoek Grote Markt en de Ridderstraat (tijdens carnaval de Prinsenstraat).
 • Z.K.H.Prins Carnaval was in hoogst eigen persoon in Concordia’s zalen gekomen om zich daar door de enthousiaste Bonus Eventici te laten huldigen. Staande voor zijn troon sprak Z.K.H. een rede uit, waaraan wij het volgende ontlenen:
  Geliefde Abderieten, Salut!
  De vele orkesten waren onvermoeibaar en al konden zij “uitblazen” het was toch een ander soort dan het “uitblazen’ van de uitgelaten menigte, die zo nu en dan wel eens een rustpauze nodig had. Doch als de loopmuziek de zaal door trok kwam iedereen in touw en dan werd Sarie Marijs gejubeld en al die andere vrolijke wijsjes, die nu eenmaal onafscheidelijk aan hossen en springen verbonden zijn.

“T is Carnaval
En laten wij ons amuseren
Alles naar “t bal
En wij hebben maar één jong leven.

1937 moto:
geen

Prins: geen

Bijzonderheden:

 • Carnaval: 6 – 7 – 8 – 9 februari
 • Oprichting ruiterij van boeren te paard. Mandenmaker Stijlen uit de St. Janstraat ontwerper en maker van de “Perdjes” met houten instrumenten met mirliton een grote en kleine trom.
  De eerste dirigent jongste zoon van bakker Snepvangers in de Veemarktstraat.
 • De voornaamste carnavalsdag was de zondag: in ’t Zuid was het harstikke druk. ’s Avonds in Concordia vind het Concordiabal plaats dat nog steeds als het middelpunt van de Bredase carnavalsviering geldt. Zeer druk en mooie kostuums Vanwege de dure tijd stopte men reeds vroeg.
 • DAGBLAD van NOORD BRABANT en ZEELAND
  Maandag 8 februari 1937.
 • Het Bredasche carnaval mag dan wel veel van zijn betekenis hebben ingeboet, toch zijn er nog altijd talrijke die niet gaarne afwezig blijven van dit jaarlijkse terugkerende feest van vreugde en jolijt. Velen trachten dan hun zorgen van het moeilijke dagelijkse leven te vergeten om in enkele uren van ontspanning zich te verbeelden dat er geen zorgen bestaan en dat het leven evenals vroeger, regelmatig voortgang vindt. Als vergelijking is het dit jaar zeker niet minder dan vorig jaar. Reeds zaterdagavond werd het feest te Breda geopend en de hoogtepunten van die avond lagen zeker in Concordia  ( Bonus Eventus ) en in het Zuid Hollandsch Koffiehuis ( vereniging Jaap van Lennip ).

1938 motto:
geen

Prins: geen

Bijzonderheden:

 • Carnaval: 26 – 27 – 28 februari en 1 maart
 • In januari 1938 verschijnt er een brief van drie grote mannen; Herman Sluijters, Joh.Piceni en Fr. Engbersen, waarin nu reeds iedereen wordt aangemoedigd deel te gaan nemen aan “ den grooten carnavalsoptocht van 1939”.
  Men moet nu reeds plannen beramen en geld sparen en als groep iets organiseren. Men kan komen met een wagen of met “een groep te voet”. Verder kan men lid worden van de B.C.V. ( Bredaase Carnavalsoptocht Vereeniging ) voor minstens FL 1,00 per jaar.
  Men legt er voorts de nadruk op dat “ optochtvereeniging “ ,want het is goed hier uitdrukkelijk vast te leggen, dat de B.C.V. op geen enkele wijze de ouderwetse carnavalsviering weer tot leven wilde roepen. Men wilde “ door een stijlvollen optocht en alles wat daarmee annex kan zijn onze stadgenooten, thuis’ houden en vreemdelingen in grooten getale naar onze stad trekken”.
  En als alles gaat zoals het Bestuur het zich heeft voorgesteld, mogen wij rekenen op de medewerking van het Stadsbestuur en andere autoriteiten, alsmede van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer “ Breda Vooruit”. Wij hebben natuurlijk het volste recht er aan te twijfelen of de “ kerkelijke” autoriteiten van toen hun medewerking zouden verlenen. Wij weten, dat Mgr. Petrus Hopmans er niet zo blij mee was. Officiële kanselbrieven van hem over carnaval zijn echter jammer genoeg niet bekend. Dat er veel medewerking kwam en ook veel geld kwam blijkt wel uit het feit dat er met Carnaval 1939 “ een grooten optocht” door Breda trok. Hij was voorlopig de laatste.

1939 motto:
geen

 • De Prins Z.K.H. Maskerado di Baronie Bredaniae ( Frans Smits )
  • Heer van het Reksamde
  • Heerscher van Breda met haar gastvrije singels en bomlooze schuilplaatsen van hare vischrijke vijvers en plassen
  • Prins van hare vruchtbare heidevelden, bloeiende Industriën van Kunstzij. Kunstvruchtendranken, voedzame Kwatta’s. Fama’s, Lonka’s. de origineele pittige Ouwe Bredasche Pierenverschrikkers en de geestrijke producten van hop, gerst enz, enz…..
 • Pages: Prinses Mej. Marie-Renéé de Vlam
 • Sic: Piceni
 • Nar: Frits Westenburg
 • Carnavalslied: De Carnaval is in Breda
 • Grote Optocht: CV de Biemeewes

Bijzonderheden:

 • Onderdanen van prins carnaval vieren voor het eerst sinds 25 jaar weer carnaval op straat.
 • Bestuur:
  • Voorzitter van de BCV is Dhr Herman Sluyters. Secretaris Dhr Piceni en penningmeester Frans Engbersen,
 • Algemeen bestuur gaat gekleed met narrenkop met witte kraag ( punten ).
 • Op Zondag 15 januari 1939 wordt er een “ Groote Bonte Avond “ georganiseerd ten bate van den Carnavalsoptocht van 1939. Deze wordt gehouden in Concordia te Breda. Georganiseerd door de BCV ( Bredasche Carnavalsoptocht Vereeniging) met het motto “Breda lacht weer “
  Hierbij waren diverse optredens .De Bonus Harmonie “De Biemeewes “lanceert het carnavalslied 1939. Ook is er de plechtige installatie van Prins carnaval
 • Piet Schellekens (voorzitter Biemeewes) was niet alleen de geestelijke vader maar ook (samen met zijn vrouw) de maker van de poppen Kiske en Mieske.
 • C.V. de Markhoek is op 1 na de oudste carnavalsvereniging
 • Pils kostte toen 25 cent, koffie 20 cent en coca cola 20 cent.
 • Zondagmiddag arriveert de prins met de trein (op gestapt in Gilze Rijen) op het station van Breda met lieftallige prinses gevold door de raad van elf
 • Niet minder dan 62 inschrijvingen zijn thans voor de grote Carnavalsoptocht van Maandag a.s. binnengekomen, terwijl er nog gisteren 7 inschrijvingen binnen kwamen die moesten worden geweigerd, omdat de termijn verstreken was. Dit betekent dat 500 mensen of 1 honderdste deel van de Bredase bevolking aan de optocht deel zullen nemen, terwijl verwacht wordt, dat dit aantal nog wel naar 700 zal oplopen. Bij die 62 inschrijvingen zijn : 12 bespannen praalwagens, 6 praalwagens op auto’s, 7 reclameauto’s, allen in carnavalsstijl uitgevoerd, 2 kleine reclamegroepen, 8 grote groepen en 18 minder grote groepen. 4/3 geluidwagens, 3 kleinere groepen, welke hun eigen muziekkorps hebben en 2 groepen met imitatiemuziek zullen mede voor een levendige optocht zorgen.
 • Maandag 20 februari : route carnavalsoptocht :
  Wilhelminapark – Nieuwe Ginnekenstraat – van Coothplein – Ginnekenstraat-Houtmarkt – Halstraat -Groote Markt – Reigerstraat – Vischmarktstraat -Zoutstraat – Leuvenaarstraat –  Schorsmolenstraat  -Nieuwe Haagdijk ( rechts en links ) – Haagdijk – Brugstraat – Groote Markt – Veemarktstraat -Boschstraat – Sophiastraat – Valkenberg – Willemstraat – Stationplein -Willemstraat – Academiesingel – Nieuwe Prinsenkade – Gasstraat – Zoutstraat – Vischmarktstraat – Torenstraat – Kerkstraat – Groote Markt.
 • De prins mag niet begraven worden, daarom dinsdag ontvlammen !!!!!!!!!!!
 • Film “1939_optochten” van polygoon journaal. VIDEO