Prins Joop den Eerste

1973 – 1975

 • Prins van ut Kielegat
 • Graaf van ut Roosenvelt
 • Baron van de Simonse Waai

Joop Messbauer

Carnaval 1973:

3 – 4- 5 – 6 maart

Motto: ” Kek naor oew eige “

 • Pages: Els Plompen en Hanneke Smits-Buteijn
 • Sic: Cees van Pruisen (dun ijzeren)
 • Pliessie: Thuur Piek (Arthur Voeten)
 • Nar: Loek de Nar ( Loek Voesenek)
 • Hofkapel: de Blaospoepers
 • Carnavalslied: geen (Vader Abraham show)
 • Brakkensliert: de Lambertusschool
 • Grote Optocht: de Blompotten

Bijzonderheden

Bestuur:
 • Afgetreden:
 • Toegetreden:
Algemeen:
 • Binnenkort komen er ook officiële statuten 23-08-1972  deze werden opgemaakt door Notaris L.A. Thijssen.
 • Het Wapen van Nassau komt eer toe, de plenaire vergadering te mogen verzorgen. Raad van Toezicht, bestuur BCV en diverse commissie leden brengen op 3 oktober 1972 een toost op de BCV Nieuwe stijl.
 • Er komt een heuse Raad van Toezicht met zeven leden
  o G.Sliepen (voorzitter VVV)
  o Mieke Sterkens (Bejaarden)
  o G. Gielen (jongeren)
  o J. Schneider (drumbands)
  o J. van Bergen (horecabelangen)
  o Arnold Stuurman (industrie)
  o Dré van Dongen (Federatie)
 • Kielegatse onderscheidingen
  o Officier in de Orde van het Kielegat drager: Prins van ut Kielegat
  o commandeur in de Orde van ut Kielegat (gouden speld)
  o Officier in de Orde van ut Kielegat (zilveren speld)
  o Ridder in de Orde van ut Kielegat (bronzen speld)
 • EX Prins Driekus wordt op 9 november 1972 als eerste benoemd tot “ Officier in de Orde van het Kielegat “. Als eerbetoon aan deze grootvorst ontvangt hij voor 2 dagen Het (nieuwe) Grootkuis dat immers verbonden is aan het Kielegatse Prinsdom.
 • Het Prinsenschild ( Groot Kruis ) is in opdracht van de B.C.V. gemaakt door edelsmid Frans van der Bruggen. Het is vervaardigd van puur zilver, alsmede een zilveren keten voorzien van idem schildjes waarop de namen van de Kielegatse Prinsen staan. Prins Joop den eerste was op 11 november 1972 de tweede drager. Prins Driekus was de eerste drager.
 • Joop was 5 jaar lid raad van II onder Driekus 1967 – 1972
 • Rinus de Deugd stopt als penningmeester BCV 20 jaar bestuurslid 15 jaar penn.
 • 11-11-Experiment om elf-elf te combineren met Vader Abram-show
 • Er is geen Kielegats lied gekozen omdat er geen songfestival was
 • Tijden de grote Vader Abraham presenteerde Ad Puyman de nieuwe Prins die uit een reusachtige soepketel in een wolk van confetti en ballonnen werd gepresenteerd. ”Joop den Eerste” Prins van Ut Kielegat
 • In oktober splits de bekende kapel de Maurikken zich in tweeën en ‘n deel als nieuwe kapel, onder de naam “De Baronnen” verder o.l.v. Ad Thijsen.
 • Oele concours voor 8 keer in Beur-Modern (Veemarktstr.-Grote Markt)
 • Intocht: Prins Joop I: komt op de prinsenwagen de Grote Markt op.
 • Kiske en Mieke hingen aan de gevel van Modern Veemarktstraat
 • De Grote optocht wordt opengesteld voor de prijswinnende wagens uit de randgemeente (buurtgemeentes). En de BCV verhoogt weer het prijzengeld.
 • Onder voorafgegaan feestgedruis van 5½ Troubadour, 15 jaar Juinen en 8 maal Oele festival
 • Uit een bierwagen met 20.000 liter Skol bier wordt door 2 prinsen en de Baron op de Grote Markt het bier geproefd
 • Thuur Piek krijg ‘n nieuw pak en hij is dit jaar 20 jaar Pliessie van Ut Kielegat.

Carnaval 1974:

23 – 24 – 25 – 26 februari

Motto: ” ‘t Is belle geblaoze  

 • Pages4 “Joffers”: Grace Hengst, Maria van Baal, Dianne Kieviets en Bea Haantjes
 • Sic: Cees van Pruisen (dun ijzeren)
 • Pliessie: Thuur Piek (Arthur Voeten)
 • Nar: Loek de Nar ( Loek Voesenek)
 • Hofkapel: de Blaospoepers
 • Carnavalslied: “Onder mijn kieltje kolt een warm hart” door Henk Martens
 • Grotste Mauerd: Cees Jansen
 • Brakkensliert: de Lambertusschool
 • Grote Optocht: de Troubadours

Bijzonderheden

Bestuur
 • Afgetreden: J. Vermeulen (voorzitter), J. Misteli (vice voorzitter), Rinus de Deugd (penningmeester 15 jaar) Jacques Kriens, Toon Siteur (perchef)
 • Toegetreden: Henk Esser (voorzitter), Cees van Pruisen (Biemeewes) Cees van Pruissen (ijzeren)(penningmeester), Jan Kuilaars, Thuur Voeten, Kees Klavers (TC), Nico Jongenelen (perschef)
 • Zittende bestuursleden: Piet vd Avoort (secretaris), Toon Siteur, Eddy Asselbergs, Jo van Loon, Jan Sol
 Algemeen:
 • Laatste jaar Hofkapel ‘de Blaospoepers” na 28 jaar
  o Jan Koevoets
  o Ad van de Ende
  o Henk van Riel
  o Dré de Vos
  o Toon Luyten
  o Jan van der Kleyn
 • BCV gaat met zijn tijd mee Het boekjaar wordt nu van 1 mei tot 30 april
 • In januari treed Piet v.d. Avoort terug als voorzitter van de raad van elf.( na 24 jaar)
 • Rinus de Deugd stopt na 24 jaar bij de BCV 16 jaar als penningmeester en 15 jaar prinselijke secretaris
 • Dit jaar gaan teams de horeca af op geld in te zamelen voor de BCV dit onder leiding van Frans de Laat.
 • Kapellen en muziek kus hebben zich verzameld o.l.v. Nico Jongenelen de zingende brakken te begeleiden. Aan dit leutconcert toen deden alle Kielegatse Brakken mee, want op school hebben ze van de juf of meester het carnavalslied van 1974 goed geleerd.
 • De Prins komt voortaan niet meer op de Markt ter wereld maar bij het Spanjaarsgat het geboortegat van Adriaan van Bergen zelf. Om 14:00 uur daalde Prins Joop de Eerst in een gondel vol ballon aan een kabel over het Spanjaardsgat af naar zijn residentie. Op de “ op de Prinsenkaai” kunnen de kinderen zelf gemaakte Schabollekes inleveren. Waarna Prins en gevolg op de Prinsenwagen naar de Grote Markt vertrekt.
 • Op elf over 3 komt de prinsenwagen de grote markt op rijden.
 • Bee en Wee gaan mee met de veranderingen bij de BCV en sluiten de stadhuispoort. De prins wordt publiekelijk zelf ten aanschouwen van allen die het maar willen horen of zien te woord gestaan op de markt
 • De optocht is dit jaar langer dan ooit. Ingeschreven zijn: 16 grote wagens, 10 groepen, 8 paren en 4 indivuelen.
 • Mieke Sterkens en Ad Puyman presenteerde voor de 5 maal het Guldenbal.
 • Op de Havenmarkt wordt Kiske en Mieske onthuld. De verbranding vind i.v.m. het brand risico voor het eerst plaats aan het Spanjaardsgat.

Carnaval 1975:

8 – 9 – 10 – 11 februari

Motto: ” ’T is kiele kiele “

 • Pages4 “Joffers”: Grace Hengst-Coby van Offelen-Lia Berten -Maria Therése Bruggemans
 • Sic: Theo de Roos
 • Pliessie: Thuur Piek (Arthur Voeten)
 • Nar: Leen van Boven
 • Hofkapel: Skolland (o.l.v. Ad Thijsen)
 • Carnavalslied: “Ja, je zou welwillen wat je wou” met Skolland
 • Grotste Mauerd: Cees Jansen
 • Brakkensliert: Clemens Maria Hofbauerschool
 • Grote Optocht: CV Wa vor naom met nou ons clubke hebbe

Bijzonderheden

9 aug 1975 Overlijd Paul Murk jaren nar en grote inspirator van het kindercarnaval

Bestuur:
 • Afgetreden:
 • Toegetreden:
Algemeen:
 • Kielegatse kleuren ORANJE – ROOD idee van de sprankelende geest van Frank Brouwers 
 • September 1974 “Ik ben van mening > zegt Nico Jongenelen< dat de symbolen Kiske en Mieske tot leven gewekt moeten worden en de intocht met pannen en deksels volgens de carnavalsopstand van 1849 vermeld in het Vaotebierke van 1968.
 • Carnavals voetbaltornooi van CV de Spoelers dit jaar voor de 5 keer
 • Vanwege het nieuwe boekjaar moeten we 11-11 maar als Nieuwjaarsdag voor carnaval gaan beschouwen De eerste was in zaal Fiesta midden in de stad
 • Tijdens het prinsendiner ontvangt Thuur Piek een gouden knuppel voor 22 jaar pliessie. Jan Segeren krijgt onder de tonen van het allereerste Ginnekense carnavalslied “Eej Kul” het eerste Sint Juttemisbeeldje
 • St. Juttemis het originele ontwerp is van Nico van der Burgt en de vervaardiging ervan door Aime Tollenaer. Het beeld staat nu op de hoek van de Prinsenstraat ( Ridderstraat buiten carnaval ) en de Grote Markt. Het is een geschenk van de BCV aan de burgers van Breda tijdens het 55 jaar bestaan van de BCV. (1992)
 • Jan Segeren krijgt onder de tonen van het allereerste Ginnekense carnavalslied “Eej Kul” het eerste Sint Juttemisbeeldje
 • Burgemeester Merkx nodigt zaterdag 8 februari voor het eerste het “Gelag der vorsten” te zijnen huize uit.
 • Intocht wederom vanaf het Spanjaarsgat Op de Grote Markt wachtte burgemeester en notabelen de prins op. Op voorwaarde dat Kiske en Mieske voor hun.>>.oproer kraaien << zullen hangen mag er weer vier dagen carnaval gevierd worden. Van af die tijd hangen Kiske en Mieske (poppen) aan ‘n gevel horeca/stadhuis tot dinsdagvond om het Kielegatse carnaval te bekijken. Daarna is hun lot bezegeld: Cremeren en verzuipen bij het Spanjaardsgat.
 • Kinderkermis op van Herman Vriens gehuurde parkeerterrein hoek Houtmarkt. De opbrengst hiervan wordt de financiële basis voor de komen jaren.
Officier in de Orde van ut Kielegat
(draagspeld in het zilver)

Onze sponsoren

Schul Schonck & Company

Café Publieke Werken

Winters Bouw & Ontwikkeling

Kielegatse Leutpenning

© Stichting K.C.M. 2023

Privacyverklaring

Cookies

Site map

Onze sponsoren

Schul Schonck & Company

Café Publieke Werken

Winters Bouw & Ontwikkeling

Kielegatse Leutpenning

© Stichting Kielegat 2023

Privacyverklaring