In historisch perspectief

Zoals praktisch alle musea ontstaan vanuit particuliere verzamelingen, is ook de collectie van  het KCM gebaseerd op de verzamelwoede van een  particulier. Hein Thomassen, een fervent carnavalsvierder, verzamelde  in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw alles wat los en vast zat. Zoon Rob, ook behept met het carnavalsvirus nam deze taak in het begin van deze eeuw over.

Zijn collectie groeide en groeide: zijn zolder en kelder waren zonder ongelukken niet meer te betreden. Rob zocht contact met de toenmalige Stichting Bredase Carnaval Viering met de vraag of er interesse was om iets met zijn “spulletjes” te doen.

Binnen de BCV werd een commissie opgericht om in ieder geval de continuïteit te waarborgen.

Gaandeweg werd de behoefte aan een eigen Stichting echter groter, omdat de doelstelling van de collectioneurs verder reikte dan het gebied van de BCV, nu Stichting Kielegat. Groot Breda, dus ook Ginneken, Bavel, Teteringen etc. behoren tot het kerngebied van het KCM.

Uiteindelijk werd ten overstaan van notaris P. Mannaerts op 05-01-2010 de Stichtingsacte officieel opgesteld en was het KCM een feit. Het doel van de Stichting zoals in de Statuten omschreven is: “ Het conserveren, exposeren, uitbreiden, verspreiden en uitdragen van het Bredaas Carnaval erfgoed en haar bijbehorende tradities in de ruimste zin van het woord, door alle daartoe geëigende middelen “.

Na vele omzwervingen is de collectie uiteindelijk in zijn geheel beland in een depot in de Bouwloods aan het Hekven 2.

Dit is echter niet het einddoel. De focus van het KCM is gericht op een eigen locatie, waarin verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden zoals wisselende tentoonstellingen, workshops, media events, conferenties etc.

We hopen dan ook op termijn u te kunnen verwelkomen in ons eigen museum, dat de naam
“ Hof der Zotheid” zal gaan dragen.

Het KCM heeft tot nu toe de volgende activiteiten georganiseerd:

 • 2010 Expositie in de Centrale Bibliotheek de Nieuwe Veste
 • 2011 Expositie in de Schatkamer (Rabobank) Hoge Vught
 • 2012 Expositie in Kickstart (Catharinastraat)
 • 2013 Expositie in de Grote kerk
 • 2014 1e lustrum expositie in de Stadsgalerij “Kielegatse Carnavals Maskerade”.
 • 2015 Expositie in M.O.T.I. “Carnaval in Beeld “
 • 2016 Irste Bredasche Zitting in de Avenue
 • 2017 Tweede Bredasche Zitting in de Avenue
 • 2018 Expositie in Stedelijk Museum Breda “As wa gaode gij ?”
 • 2019 t/m 2023 Expositie (besloten) in de Teruggave “Hof der Zotheid.
 • 2020 Expositie in Bibliotheek de Nieuwe Veste “Het Verhaal van Breda”.

KCM Collectiebeheer

Het belangrijkste onderdeel van het KCM is natuurlijk de unieke collectie. Deze bestaat uit diverse prinsenpakken, medailles, boeken, Kontkloppers, muziekinstrumenten, enz. We hebben onze opslag in de bouwloods aan het Hekven in Breda. Een kleine club mensen bij het KCM houdt zich al jaren bezig met het catalogiseren van de collectie. Alle carnavalsattributen krijgen een uniek nummer en worden digitaal opgeslagen. We hebben inmiddels vele duizenden items.
Verder zijn we bezig het Kielegats carnaval van vóór 1936 in kaart te brengen. Een van de oudste artikelen, die we hebben gevonden is uit 1889. Vóór 1800 is in Breda ook carnaval gevierd. Attributen die we nog graag aan onze verzameling willen toevoegen zijn oude gipsen medailles, foto’s van voor 1960 en oude krantenartikelen. Kortom veel leuk carnavalswerk.

Heeft u nog oude carnavalsfoto’s, attributen of medailles? Dan kunt u contact opnemen met onze conservator Rob Thomassen:

Conservator collectie :
Rob Thomassen
06-15 68 82 16
mailadres: conservator@kielegatsmuseum.nl