1937 motto: GEEN

Carnaval: 6 – 7 – 8 – 9 februari

Prins: geen

Bijzonderheden:

  • Oprichting ruiterij van boeren te paard. Mandenmaker Stijlen uit de St. Janstraat ontwerper en maker van de “Perdjes” met houten instrumenten met mirliton een grote en kleine trom.
    De eerste dirigent jongste zoon van bakker Snepvangers in de Veemarktstraat.
  • De voornaamste carnavalsdag was de zondag: in ’t Zuid was het harstikke druk. ’s Avonds in Concordia vind het Concordiabal plaats dat nog steeds als het middelpunt van de Bredase carnavalsviering geldt. Zeer druk en mooie kostuums Vanwege de dure tijd stopte men reeds vroeg.
  • DAGBLAD van NOORD BRABANT en ZEELAND
    Maandag 8 februari 1937.

    Het Bredasche carnaval mag dan wel veel van zijn betekenis hebben ingeboet, toch zijn er nog altijd talrijke die niet gaarne afwezig blijven van dit jaarlijkse terugkerende feest van vreugde en jolijt. Velen trachten dan hun zorgen van het moeilijke dagelijkse leven te vergeten om in enkele uren van ontspanning zich te verbeelden dat er geen zorgen bestaan en dat het leven evenals vroeger, regelmatig voortgang vindt. Als vergelijking is het dit jaar zeker niet minder dan vorig jaar. Reeds zaterdagavond werd het feest te Breda geopend en de hoogtepunten van die avond lagen zeker in Concordia  ( Bonus Eventus ) en in het Zuid Hollandsch Koffiehuis ( vereniging Jaap van Lennip ).