1938 motto: GEEN

Carnaval: 26 – 27 – 28 februari en 1 maart

Prins: geen

Bijzonderheden:

  • In januari 1938 verschijnt er een brief van drie grote mannen; Herman Sluijters, Joh.Piceni en Fr. Engbersen, waarin nu reeds iedereen wordt aangemoedigd deel te gaan nemen aan “ den grooten carnavalsoptocht van 1939”.
    Men moet nu reeds plannen beramen en geld sparen en als groep iets organiseren. Men kan komen met een wagen of met “een groep te voet”. Verder kan men lid worden van de B.C.V. ( Bredaase Carnavalsoptocht Vereeniging ) voor minstens FL 1,00 per jaar.
    Men legt er voorts de nadruk op dat “ optochtvereeniging “ ,want het is goed hier uitdrukkelijk vast te leggen, dat de B.C.V. op geen enkele wijze de ouderwetse carnavalsviering weer tot leven wilde roepen. Men wilde “ door een stijlvollen optocht en alles wat daarmee annex kan zijn onze stadgenooten, thuis’ houden en vreemdelingen in grooten getale naar onze stad trekken”.
    En als alles gaat zoals het Bestuur het zich heeft voorgesteld, mogen wij rekenen op de medewerking van het Stadsbestuur en andere autoriteiten, alsmede van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer “ Breda Vooruit”. Wij hebben natuurlijk het volste recht er aan te twijfelen of de “ kerkelijke” autoriteiten van toen hun medewerking zouden verlenen. Wij weten, dat Mgr. Petrus Hopmans er niet zo blij mee was. Officiële kanselbrieven van hem over carnaval zijn echter jammer genoeg niet bekend. Dat er veel medewerking kwam en ook veel geld kwam blijkt wel uit het feit dat er met Carnaval 1939 “ een grooten optocht” door Breda trok.
    Hij was voorlopig de laatste.