Prins Frederik

Rik Nelissen

TITELS: 

 • Prins van ut Kielegat
 • Beschermheer van het Eikeltjesplein
 • Spetter van de Wolfslaar
 • Gardist van de Gestampte Pot
 • Pinkoning van Chassé
Persoonlijke onderscheiding

1996 motto:
Kek uit oew doppe

 • Carnaval: 17 – 18 – 19 – 20 februari
 • Pages: Suzanne Kreszewski en Muriëlle de Jager
 • Sic. Frans Jacobs
 • Pliessie: Cees Steek (Kees Brouwers)
 • Nar: Ed Helmonds
 • Hofkapel: de Droelen
 • Carnavalslied: ’t Tofkapelleke, “Kriebelt ut bij jou net zo?”
 • Grôtste Mauwerd: Jan Smit
 • Kleinste Mauwerd: Job van de Beek
 • Brakkensliert: Laurentiusschool
 • Grote Optocht: CV de Sloffers

Bijzonderheden:

Vlak voor carnaval bereikte ons het droevig bericht, dat Cees van Pruisen (d’n ijzeren) is overleden (sic / penningmeester / raad van toezicht).

 • Bestuur:
  • Benoemd:
  • Afgetreden: Dolf Hof (penningmeester)
 • De vorig seizoen benoemde werkgroep over  “het carnavalsfeest in de toekomst “ heeft niet aan zijn doelstelling voldaan. Na carnaval gaat het bestuur deze discussie zelf oppakken.
 • Prins en Gevolg gaan op 21 december 1995 naar Middelburg om de nieuwe burgemeester van Breda Christ Rutten te verwelkomen.
 • Pimpeluurtje. Dit jaar voor het eerst een happy hour, borreluurtje hoe wil je het noemen. Voor BCV-leden, VVDP, spelddragers enz. 10-2/15-2/17-2/20-2
 • Nieuw evenement. In ut Kielegat wordt ” Klûnen “ op de Grote Markt gehouden. Klûnen langs de elf Friese steden (cafés).
 • Het eerste lustrum carnavalsconcert in het Turfschip met Het Groot Promenade Orkest van Bram Eigeman.
 • Brillenzaak Option werd winnaar van de derde etalagewedstrijd.
 • Bij het Gelag der Vorsten opende burgemeester Rutten voor de eerste keer het Gelag als “Dame Edna”.
 • Nieuw: STAMPOFOONWEDSTRID tijdens Het Brakkenbal in het Turfschip, deelname tot 16 jaar.
 • Bij de intocht werd de prins van ut Kielegat als een kanonskogel gelanceerd.
1996 Prins Frederik en gevolg

1997 motto:
Tangtervanaf

 • Carnaval: 8 – 9 – 10 – 11 februari
 • Pages: Suzanne Bosman en Muriël de Jager
 • Sic. Frans Jacobs
 • Pliessie: Kees Steek (Kees Brouwers)
 • Nar: Ed Helmonds
 • Hofkapel: de Droelen, Loze Lavers, Holle Vaten, Zeepaert en Kannibalen
 • Carnavalslied: de Loze Lavers met: “Och gottekus toch”
 • Brakkensliert: Montesorrischool
 • Grote Optocht: CV Simpel

Bijzonderheden:

 • Bestuur:
  • Benoemd: Will Hense (comm. TC). Theo Borghouts (BFC) en C Bruijns ( comm. dinsdagmiddag)
  • Afgetreden: Ine van de Merendonk (BFC), Jan de Kort (comm.TC) en Jan Duine (comm dinsdagmiddag)
 • Op 1 januari 1997 grote gemeentelijke herindeling. Prinsenbeek, Bavel, Ulvenhout en Teteringen worden bij Breda gevoegd. Carnaval 1997 stond dus voor een belangrijk deel in het teken van de gemeentelijke herindeling. Het aantal carnavalsorganisaties in Breda werd met vier uitgebreid. Op Initiatief van de BCV heeft het de besturen van de vier andere organisaties uitgenodigd voor een bijeenkomst op de brouwerij.
 • Zaterdag 9 november 1996 Blèèrfêêst en presentatie Prins in gloednieuw NAC-stadion. In Brasserie “Le Carnac”. De prins landde om precies om 23:11 uur op de veel besproken middenstip van het NAC stadion.
 • Half december 1996 wordt in het raadhuis van Nieuw-Ginneken  het “Pact van Ulvenhout” ondertekend waarin de grenzen van de carnavalsgebieden met zwart is omcirkeld. Tevens hebben de Prinsdommen Baviaonenland, Bosuilendorp en het Baronnaat Ginneken het adellijk verbond “De Drie Heerleckheeden “ gesloten.
 • Tijdens werkzaamheden aan de carnavalswagen van CV De Sloffen vat deze vlam en brandt volledig af.
 • De populariteit van Kursus Bredaos van de paters Terrepetijn en Sjaggerijn kent geen grenzen. Ook de toch zeer ruime aula van het Florijn College was veel te klein.
 • Het Oeleconcours werd omgebouwd naar een “opwarmfeest”.
  Nieuw is De Oeledienst in de Sint-Antoniuskathedraal o.l.v. Pastor Demmers met laven bij de Kloostertaverne, daarna Oele concours in het Turfschip.
 • De verkiezing van de Grootste en Kleinste Mauwerd worden geschrapt.
 • Nieuwe activiteit is de BCV kindermiddag in Café Noir.
 • Het Prinsendineej vond plaats in restaurant Mirabell.
 • Tijdens het Gelag der Vorsten verscheen de burgemeester als “Superman”.
 • Met de gemeente worden inmiddels gesprekken gevoerd over de bouwruimte voor grote wagens.
 • De intocht van Prins Frederick: de Prins werd schommelend op de Grote Markt gepresenteerd.
 • De publiciteit over het carnaval moet duchtig worden aangepakt. Met de Stem is inmiddels overleg geweest. Ook de Kontklopper word aangepakt.
 • De Vrienden van de Prins wordt een commissie o.l.v. Pierre de Jonge jr.
 • De etalagewedstrijd: vond geen doorgang.
 • Tijdens het Brakkenbal in het Turfschip heeft er een tragisch ongeluk voorgedaan. Een ijzeren staaf is uit het plafond los geraakt en op het hoofd van een 6 jarig meisje terechtgekomen. Het gaat gelukkig goed met het meisje.
 • Op dinsdagavond werd tijden de verbranding, in een zwarte koets getrokken door twee paarden, ook afscheid genomen van Edje Helmonds ( 9 jaar nar), Frans Jacobs (6 jaar raad,7 jaar sic) en Cees Stallen (10 jaar raad).
1997 Prins Frederik en gevolg

1998 motto:
Bende betoetert

 • Carnaval: 21 – 22 – 23 – 24 februari
 • Pages: Muriël de Jager en Suzanne Bosman (Marielle Brouwers)
 • Sic.: Ed Helmonds
 • Pliessie: Kees Steek (rug problemen) vervanger Fred de Morree
 • Nar: John van Nijnanten
 • Hofkapel: de Droelen en Holle Vaten
 • Carnavalslied: Pretband Sam Sam, “Hoe vinde mij?”
 • Brakkensliert: Lauwloenekes
 • Grote Optocht: CV de Sloffers

Bijzonderheden:

 • Bestuur:
  • Benoemd zijn: Ton Overeem (voorzitter BCV) Helen van Loenhout (comm. Oele), Peter Wirken (penningmeester BCV), Frans Jacobs (comm. Optochten en Pierre de Jonge jr (Comm. VvdP)
  • Afgetreden zijn: Dick Wildeman (voorzitter ), Leo Mol (comm. Oele), Pierre de Jonge jr. (penningmeester) en Jan van den Heuvel (comm. optochten.
 • Na lang onderhandelingen met de gemeente wordt er een loods aan de Nieuwe Bredasebaan vrijgemaakt voor De Schobbejakken en de Narrenkoppen.
 • Oeleconcours verhuisd naar Theater De Avenue in de Waterstraat.
 • Voor het eerst is voor het Prinsendineej een avondthema gekozen.
 • Een paar weken voor carnaval wordt het beeldje van St Juttemis aangereden. Vlak voor carnaval wordt het door een wagen met kraan van de gemeente weer teruggeplaatst.
 • Vermeld dient te worden dat het Spetterfestival voor de 25 keer wordt gehouden in de Harmonie in Ulvenhout, georganiseerd door Bredaos kabaol.
 • Carnaval 1998 is een enorm succes geworden. Op carnavalsmaandag waren er – volgens de politie – zo’n 230.000 belangstellenden en vierders in de stad.
 • Het vuurwerk, ditmaal aan een bedrijf uitbesteed, was een groot succes.
 • De heer Thuur Voeten (Pliessie Thuur Piek) ontving tijdens het rolstoelbal een verdiende Koninklijke Onderscheiding.
 • De Commissie Pers & en Publiciteit had voor het eerst een publiciteitsplan gemaakt, ook werd voor de eerste keer de Kontklopper in eigen beheer uitgegeven.
 • De gemeente heeft voor 2 wagenclubs een hal gehuurd, die ook voor de komende jaren beschikbaar zal zijn. Inmiddels zijn er plannen om vanaf 1999 de oude brandweerkazerne beschikbaar te stellen.
1998 Prins Frederik en gevolg