1956 motto: ” Hed’al gebessemd “

Carnaval 11 – 12 – 13 – 14 februari

Prins Bert I

 • Pages:
 • Sic. Rinus de Deugd
 • Nar: 2 narren
 • Pliessie: Thuur Piek (Arthuur Voeten)
 • Hofkapel: “de Blaospoepers”

Bijzonderheden

In zijn derde jaar van Maskerado IV (Bert Touw) werd zijn naam veranderd in “ Prins Bert I ”.

 • Bestuur:
  Op dinsdag 17 april 1956 in hotel Dennenoord wordt gesproken over een reorganisatieplan. Aanwezig waren van het Dagelijks Bestuur de heren G.G. Touw /  voorzitter, R. de Deugd / secretaris , Jan Kerremans / penningmeester, Piet van den Avoort en Henk Ackermans.
  Voor het Algemeen Bestuur de heren A. Verhaeren, Arthuur Voeten, Paul Murk, Piet de Jong, J Asmann, Frits. v. Loenhout, J Touw, C. v. Overbeek, Ir. E Nicolas 
  Voor de Raad van Advies de heren K.v.d. Meys, H.Verheggen, L. Walder, C. Walder, G. Slee, en A. Jansen.
  Met kennisgeving waren afwezig de heren W.v.Bokkel, Mr . K.Bastiaansen, Mr. J. Jacobs, T. Meeus, H. Sluyters, G. Sliepen en J.v. Dinther.
 • .De Gemeente subsidie was fl 2000,=, BCV wil fl 3000,= om de optocht beter tot zijn recht te laten komen.
 • Dit boekjaar ( 1 oktober1955 – 30 september 1956 ) nadelig saldo van Hf 4.500,= op een totaal aan inkomsten en uitgaven van ruim Hf 18.700,=.
 • 21 januari ging de Prins op bezoek bij de K.R.O voor de `SUS `uitreiking , samen met de Biemeewes en de Blaospoepers , Thuur Piek en narren.
 • Er is ook een jeugdraad en een Raad van Advies.
 •  De intocht is op zaterdag 11 februari. Prins Bert I verscheen hier per racefiets, omstuwd door een eveneens fietsend gevolg, waarvan de secretaris, een zekere Rinus de Deugd, onderweg reeds tweemaal over de kop was geslagen. Prins Bert I had trouwens zelf ook al 28 jaar niet meer op een fiets gezeten en hij was derhalve dankbaar voor de assistentie van enkele befaamde wielrenners, die voor uitvoerige massage zorgden. Daan de Groot, Hein van Breenen, Pellenaars en nog enkele sterren van het wielerfirmament waren bij deze carnavalsintocht in boerenkiel aanwezig.
 • Op 24 april 1956 vergadert ( in restaurant De Graanbeurs ) het BCV bestuur met vertegenwoordigers van de Bredase carnavalsclubs ( tenslotte de dragers van de jaarlijkse optochten ) in welke vergadering besloten was alle carnavalsclubs aan te schrijven over het verplicht stellen van het  donateurschap voor leden van die carnavalsclubs en wel tegen een contributie van fl. 0.50 of fl. 1.00 per clublid. Ook werd gesproken over de hiaten in de Grote Optocht en de Prijzen.
 • Op 28 juni had een studieclub van de BCV zich toen gebogen over statuten en een huishoudelijk reglement, ontworpen door Penningmeester Jan Kerremans en dat men overging tot het instellen van commissies met deeltaken, zoals commissie voor Protocol, een commissie van materiaal, een optocht – en een technische commissie, een commissie voor kindercarnaval, een commissie voor reglementen en geschillen en een redactiecommissie voor de carnavalskrant.
 • In de vroege jaren vijftig kende Breda wel een Jeugdraad van Elf, jongens die hele hoge hoeden op hadden, maar de échte prins carnaval was ook hun prins, ze hadden geen eigen jeugdprins.