1957 motto: “Doe get mar op ut blek”

Carnaval: 2 – 3 –  4 – 5 maart

Prins Bert I

 • Pages:
 • Sic. Rinus de Deugd
 • Nar: 2 narren
 • Pliessie: Thuur Piek (Arthuur Voeten)
 • Hofkapel: “de Blaospoepers”
 • Carnavalslied:

Bijzonderheden

 • Bestuur:
  • Na 30 oktober kwam er een nieuw bestuur. Voorzitter G.G. Touw, eerste secretaris Piet van de Avoort, 2e secretaris Rinus de Deugd, penningmeester J. Kerremans. Vergadering was in Hotel de Schuur in de Catharinastraat. F. de Jong wordt in het bestuur gekozen, omdat P. de Jong is weggegaan.
 • Men werd via een brief gewaarschuwd dat men zich moest gedragen. Waarschijnlijk ten overvloede worden de leden en hun dames eraan herinnerd dat gedurende carnavalsdagen de leden van de B.C.V. en speciaal het gevolg van de Prins met argusogen worden bespied en dat nog steeds elke gelegenheid tot welgemeende of onwelwillende kritiek zal worden aangegrepen door de buitenwacht. Het is daarom van zeer groot belang dat allen zich, hoe vrolijk en ongedwongen ook, gedragen, zodat onredelijke kritiek onmogelijk is. Met name wordt gewaakt tegen te grote uitbundigheid, excessief gebruik van alcohol en het uitspelen van persoonlijke vetes. Degenen die menen persoonlijke antipathieën gedurende deze dagen niet thuis te kunnen laten, zijn beslist niet welkom.
 • De Prinsenbar heet de “Kwibuskuil “.
 • Prins Bert I bewoog zich op een kameel (circus Ven Beveren) door de stad.