1947 motto: geen

Carnaval: 15 – 16 – 17 – 18 februari

Prins Maskerado II Di Baronio Bredaniae

 • Pages: onbekend
 • Sic.:
 • Nar: Toon Verhaeren en Piet de Jong
 • Pliessie: geen
 • Hofkapel: “de Blaospoepers”

Bijzonderheden

 • Bestuur:
  • Herman Sluijters en Picini stoppen ermee; er is dus geen bestuur en geen optocht. Er wordt besloten tot een bestuursverkiezing.
   De uitslag is dat Dhr.van Turnhout voorzitter wordt en Frans Latour secretaris. Mej. Connie van Lennep wordt 2e secretaris. De heren Sluijters, Picini en Engbersen sr. worden benoemd tot buitengewoon bestuurslid of lid van verdienste.
 • Dit jaar vanwege bestuurscrisis geen Grote Optocht.
 • Zaterdagmiddag heeft de Bredase bevolking op spontane en hartelijke wijze Prins Maskerado II di Baronio Bredaniae met zijn gevolg begroet, toen hij omstreeks half vier per “ Prinselijke trein” in onze stad aankwam. De ontvangst op het station, waar duizenden bijeen waren en vrolijke marsmuziek weerklonk, was daar het eerste bewijs van. Maar ook de tocht, welke door de stad gemaakt werd en de bezoeken, die gebracht werden aan verschillende cafés en restaurants getuigen van de spontaniteit van de bevolking. Het hoogtepunt was de begroeting op het stadhuis, waarbij burgemeester B.W.Th.van Slobbe de sleutels van de stad aan de Prins overhandigde ten teken, dat hij het stadsbestuur voor enkele dagen in handen legde van de Prins der Zotheid. Overal waar men in carnavalsstemming bijeen was, werd Zijne Doorluchtige Hoogheid welkom geheten en dat de Prins dit op prijs stelde, bleek wel uit de vele onderscheidingen, die hij links en rechts uitreikte. Breda was zaterdag en zondag in carnavalsstemming en daartoe heeft het persoonlijk bezoek van de Prins met zijn gevolg in niet geringe mate bijgedragen.
 • Zondagmiddag zal de Prins met zijn gevolg wederom uitrijden om verschillende stadsgedeelten te bezoeken. Om 4 uur wordt vertrokken van de Baronielaan, waarbij de stoet via de Duivelsbruglaan door Ginneken zal rijden en een bezoek aan“ Irene” brengt. De tocht wordt vervolgd door het Sportparkkwartier, Ginnekenstraat ,Van Coothplein, Ginnekenstraat, Grote Markt, Veemarktstraat, Veemarkt, Boschstraat naar Café “ Prins Maurits”. Na hier een bezoek te hebben gebracht gaat het naar restaurant  Zum Franciskaner.
 • Des avonds om 7 uur wordt de zaal “ De Nieuwe Baronie” aan de Nieuwe Haagdijk, met een bezoek van de Prins vereerd en daarna valt aan de “ Graanbeurs “ in de Reigerstraat de eer te beurt om het gezelschap te mogen ontvangen.