1949 motto: geen

Carnaval: 26 – 27 – 28 februari en 1 maart

Prins Maskerado II Di Baronio Bredaniae

 • Pages: Rietje Gouw
 • Sic.: Alphons van Turnhout
 • Nar: Toontje Verhaeren, Ad Sips, Jan Kerremans en Piet de Jongh
 • Pliessie: geen
 • Hofkapel: “de Blaospoepers”
 • Carnavalslied:
 • Grote Optocht: Oranjevereniging Reigerstraat
 • Maskerado II anno 1949 blies op 11 november evenals zijn leden van de Raad van Elf, zijn eigen kaarsjes uit, terwijl om 11 uur 11 precies Maskerado II di Baronio Bredaniae als herboren tevoorschijn kwam.
 • Intocht was zaterdag 26 februari met een trein, vertrokken uit Tilburg, richting Breda. Prins en Gevolg, Edeldames, pages, edellieden in kleurrijke en fantastische kledij, zijn Raad van Elf met de narrenkap op het hoofd, zijn hofnarren en verdere hofhouding.
 • Sleuteloverdracht was in het bijzijn van voltallige B&W college en gemeentesecretaris van Woensel. ( werd ook geridderd ),Generaal Majoor Sitzen ( commandant van het 3e militair gewest ), Kolonel Puffius ( gouverneur van de KMA ) inclusief gasten en dames.
 • Bij de sleuteloverdracht zegt de burgemeester Prinsen tegen de Prins :
  “Ik overhandig u de sleutels van de stad, zorg er goed voor en bedenk wel, dat ik ze u niet schenk, maar slecht leen. “
 • Voorzitter BCV A. van Turnhout bood de Prins een praalwagen aan ( voor het eerst ).
 • De Optocht op maandag 28 februari. Opstellen op de Franklin Rooseveltlaan. Vertrek om 14.50 uur. Via het voormalige Ginneken, via de Baronielaan richting de binnenstad. De prijsuitreiking vond plaats in de bovenzaal van café restaurant ’T Zuid om 21.30 uur.
 • Arthuur Voeten begon zijn optreden bij de BCV in een van de eerste optochten als achterste van een ezel, aan de voorkant zijn zoon Jacq.
 • Voorzitter A van Turnhout bood de Prins een praalwagen aan, de Prins had nu voor het eerst een praalwagen.
 • Op het Station kregen waarnemend station chef, een vertegenwoordiger van de NS, en de restaurateur een Kruis van Verdienste.
 • De dames van de carnavalsclub “ wie zal dit betalen” brachten de vorst der zotheid een bloemenhulde en zegden een gedicht op; zij kregen eveneens het Kruis van Verdienste.
 • De KRO zond de aankomst van de Bredase Prins op het station en het Stadhuis uit.