1951 motto: geen

Carnaval 3 – 4 – 5 – 6 februari

Prins Maskerado II di Baronio Bradaniae

 • Pages. Jeanneke Jansen (21) en Tineke Jansen
 • Sic. Bert Touw.
 • Pliessie:
 • Nar: Toontje Verhaeren
 • Hofkapel: “de Blaospoepers”
 • Carnavalslied: “ ’t carnaval “
 • Grote optocht: Zo begin ’t leven ( Van Overbeek )

Bijzonderheden:

 • Bestuur:
  • De heer G.Touw wordt gekozen tot voorzitter van de BCV, Piet van de Avoort treed toe in bestuur, nieuw lid A. Elissen en van Overbeek.
  • Commissie van Financiën: Dhr. Engbersen J Relik, Fr Wallebroek.
 • Op uitnodiging van ”Mutua Amicitia “ te Rotterdam bracht Prins Maskerado een bezoek aan een groot gekostumeerd carnavalsbal in de Rivière-hal. Ruim 100 BCV leden begeleidden de prins.
 • Op 11 november werd de nieuwe Prins geïnstalleerd in de Graanbeurs, ook het carnavalslied 1951 wordt gezongen.
  Verder besluit de Prins ook tot benoeming van een ministerraad.
  Het Carnavalskabinet bestaat uit:
  • Bert Touw, minister van Staat, President van het Prinselijk Carnavalskabinet.
  • C.G. Overbeek, minister van Hopeloze Financiële zaken.
  • Piet Schellekens, bijgenaamd Kiske, minister van Politie en aangelegenheden betrekking hebbende op kleine binnenbrandjes, Minister van Biemeewes aangelegenheden ad interim.
  • Jan Relik, minister van Organisatie, tevens minister van meer serieuze Carnavalsgelegenheden; Hero Stukje, verantwoordelijk minister voor verstrekking van zwak alcoholische dranken.
  • Nico Uijtendaal, minister van Propaganda en carnavalsopvoeding.
  • Henk Ackermans, minister zonder portefeuille, belast met oorlogvoering contra collega Lieftinck tegen opslag van accijns op gedistilleerd.
  • Janus van Bilsen, minister van Gedonder, tevens opperbevelhebber der Kattapult eenheden.
  • Frans Wallebroek, minister van Openbare versiering, inspectie en drankgelegenheden en aanbrengen van de versterkte Carnavalsschilden.
  • J. Veraart, minister van Buitenlandse en polderaangelegenheden.
  • F. Smit – Staal, minister belast met olieravitaillering teneinde de carnaval 4 dagen draaiende te houden.
 • Het regeringsprogramma bevat de taak om stadgenoot en vreemdeling voor te gaan in een gepaste en spontane Carnavalsviering.
 • Er werd eind november een bridge drive georganiseerd ( o.l.v. Raad van Elf Janus van Bilzen ) om geld in het laatje van de BCV binnen te brengen. De Bredase middenstand gaf vele prachtige prijzen hiervoor.
 • Frans Latour nodigde Rinus de Deugd (Bredase bekende sportjournalist) uit om de BCV mee te helpen met het maken van de carnavalskrant..
 • Zaterdag 3 februari overhandigde burgemeester Prinsen de sleutel aan de Prins. Daarvoor ging de Prins per trein naar de Hero fabriek en van daaruit naar het Bredaas station.
  Vanaf het station daarna richting de stad. Prins en pages en secretaris zaten in een open calèche, getrokken door 4 paarden, daarachter kwamen rijtuigen met het gevolg en tenslotte zag men de praalwagen waar de Raad van Elf en de Blaospoepers gezeten waren. De Biemeewes op hun paardjes,   
 • Zondag 4 februari is het kinderfeest op de Grote Markt en om 14.00 uur wordt het standbeeld van Kiske en Mieske door de Prins onthuld.
 • Zondag wordt er door de jeugdige Bredanaars honderden ballonnen opgelaten op de Grote Markt. ( wedstrijd met de verste kaart ).
 • Op maandag 5 februari is de Grote Optocht. De prijsuitreiking is om 19.00 uur bij “Modern “, op dinsdag voordat de verbranding plaats vind.
 • Leden van de Artillerie Opleidings Centrum hadden Kiske en Mieske ontvoerd voor de tweede keer ( naar de Kloosterkazerne ), maar brachten hen met een 155 mm-houwitser getrokken door een grote vrachtwagen weer de Grote Markt op. Tijdens de verbranding werd de Carnavals Mars ( gecomponeerd door Frits Vermeeren ) gespeeld.
 • Op dinsdag ging om 21.11 uur Kiske en Mieske op een grote bierton van de Driehoefijzers op de Grote Markt in vlammen op en om 23.45 uur werd een afscheidswoord door de Prins gegeven vanuit “Concordia “.