Contacten

Voorzitter /penningmeester : Frans van den Broek
Secretaris: Ruud Voorvaart
Conservator: Rob Thomassen
Conservator/foto-film/pers: Gory Smits
Toehoorder/exposities: Piet Raats
Onbezoldigd Carnaval Historisch Adviseur: Wim van der Veeken

Stichting Kielegats Carnaval Museum (K.C.M.)
Kamer van Koophandel nr. 20167169
Rabo bank. nr. NL72 RABO 0184 8827 96

Mail: info@kielegatsmuseum.nl
tel: 06 – 15 68 82 16